ایوب کردمديركلزاهدان - خيابان دانشگاه - ابتداي كوي استانداري33428015-16 - 05433428014 - 054
تیمور باقریمعاون حمل و نقلزاهدان - خيابان دانشگاه - ابتداي كوي استانداري33428013 - 05433428014- 054
ليلا آبرينمعاون توسعه مديريت و منابع انسانيزاهدان - خيابان دانشگاه - ابتداي كوي استانداري33428012 - 05433428014 - 054
تیمور باقریمعاون حمل و نقلزاهدان- خیابان دانشگاه - ابتدای کوی استانداری3342801133428014
مجید ریسباف فکورمعاون ایمنی ، فنی و نظارت بر بهره برداریزاهدان- خیابان دانشگاه - ابتدای کوی استانداری3343870633428014
*معاون راهداریزاهدان- خیابان دانشگاه - ابتدای کوی استانداری3116600033428014
سودابه براهوئیمدیر روابط عمومیزاهدان - خيابان دانشگاه - ابتداي كوي استانداري33438705 -05433428014 -054
تلفنخانهتلفنخانهزاهدان - خيابان دانشگاه - ابتداي كوي استانداري31166000 - 05433419872 - 054
تلفن گوياتلفن گويازاهدان - خيابان دانشگاه - ابتداي كوي استانداري7 -33421880 -054

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"