پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیچهارمین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان سیستان و بلوچستان با حضور معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برگزار شد.

تاریخ انتشار: 1397/11/10

دکتر علیرضا احمدی معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و دبیر کارگروه ساماندهی مراکز اسقاط در چهارمین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان سیستان و بلوچستان گفت: در استان سه مرکز اسقاط خودرو وجود دارد که از تجهیزات، امکانات و شرایط خوبی برخوردارند.
احمدی گفت: حمایت از این مراکز با توجه به سرمایه گذاری سنگینی که در آن صورت گرفته ضروریست و لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا اسقاط خودرو هایی که در استان باید انجام شود صرفاً در این مراکز صورت پذیرد تا ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، صرفه اقتصادی مورد نظر نیز فراهم شود.
وی با تشریح وظایف و مسئولیت های ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اظهار داشت: احداث مراکز جدید با نظر اعضای کارگروه استانی انجام می پذیرد که در صورتی که هر یک از دستگاه های عضو بنا بر دلایلی با این موضوع مخالف باشد امکان تأسیس آن وجود نخواهد داشت.
علی خانقائی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و دبیر کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان نیز گفت: بر اساس اطلاعات سامانه کارت هوشمند، ناوگان حمل و نقل استان از لحاظ سن از وضعیت مطلوبی در کشور برخوردار است و در حال حاضر 5449 دستگاه ناوگان باری برون شهری با میانگین عمر یازده و هفت دهم و 656 دستگاه اتوبوس با میانگین عمر یازده و شش دهم سال در استان در حال فعالیت هستند.
خانقائی ادامه داد: در استان 621 دستگاه ناوگان مینی بوسی داریم که عمده آنها در جنوب استان و در مسیرهای روستایی فعالیت می کنند و با میانگین عمر بیست و دو و چهار دهم سال، فرسوده و دارای عمر بالا محسوب می شوند و باید شرایطی فراهم کنیم تا مالکین این ناوگان به جهت ایمنی و ارائه خدمات مطلوب به مردم راغب به نوسازی گردند.
لازم به ذکر است چهارمین جلسه کارگروه نوسازی ناوگان حمل و نقل استان در 8 بهمن ماه جاری با حضور دکتر احمدی معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و دبیر کارگروه ساماندهی مراکز اسقاط و همچنین حضور دستگاه های متولی از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اداره کل حفاظت محیط زیست، پلیس راهور نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل گمرکات استان، شهرداری زاهدان و مدیران مراکز اسقاط خودرو، در استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل گردید.
مشخصات:
نظرات: *