پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیعملیات اجرایی نصب سامانه توزین درحال حرکت در مسیر زاهدان - خاش آغاز شد.

تاریخ انتشار: 1397/10/06

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت: عملیات اجرایی نصب سامانه هوشمند توزین وسایل نقلیه در حال حرکت، برای نخستین بار در استان و در محور خاش-زاهدان آغاز شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این سامانه با استفاده از سنسورهای نصب شده در سطح جاده که مانیتورینگ اطلاعات آن در پاسگاه پلیس مربوطه است، وسایل نقلیه متخلف دارای اضافه تناژ را شناسایی می کند و مهمترین شاخصه آن کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف آنهاست.
خانقائی کاهش اتلاف وقت، جلوگیری از ترافیک، صرفه جویی سوخت و حذف نیروی انسانی برای پیشگیری از تردد ناوگان سنگین حامل اضافه بار و مستند و مستدل بودن اطلاعات را از جمله مزایای سامانه توزین درحال حرکت عنوان کرد.
وی تاکید کرد: حمل بار اضافه بر تناژ استاندارد توسط وسائط نقلیه باری سبب آسیب رساندن و تخریب ابنیه فنی و رویه آسفالت جاده می شود.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان راه ها را سرمایه های ملی ذکر کرد و بیان کرد: از آنجایی که هزینه های سنگینی برای ساخت راه ها صرف می شود از این رو نیاز به صیانت و حفاظت جدی دارند که جلوگیری از تردد ناوگان حامل اضافه بار در این راستا از اهمیت شایانی برخوردار است.
مشخصات:
نظرات: *