پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترانزیت بیش از 100 هزار تن گندم از بندر چابهار به افغانستان

تاریخ انتشار: 1397/03/06

       علی خانقائی مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گفت : از آبان ماه سال گذشته تا کنون بیش از 116 هزار تن گندم از بندر چابهار و از طریق پایانه مرزی میلک به کشور افغانستان ترانزیت شده است.
      خانقائی افزود : تمایل تجار افغانی به ارسال محموله‌های صادراتی کشور افغانستان به سایر کشورها از طریق بندر چابهار و راه‌اندازی مسیر ترانزیتی چابهار به میلک فرصت بسیار مغتنمی برای استان سیستان و بلوچستان جهت استفاده از پتانسیل‌های ترانزیتی مسیر چابهار میلک می باشد.
      وی اظهار داشت : با برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری های صورت گرفته و به دنبال افتتاح فاز اول بندر شهید بهشتی چابهار ، روند رو به رشد ترانزیت نیز در استان ادامه داشته و آینده‌ای روشنی در حوزه‌های ترانزیتی و ترانشیپی از مسیر بندر چابهار پیش روی استان سیستان و بلوچستان است .
        مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پایان گفت : به دنبال ورود اولین کشتی حامل گندم اهدایی کشور هند به افغانستان در آبان ماه سال گذشته تا کنون هشت کشتی در این بندر تخلیه شده است و مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تا کنون بیش از 116 هزار تن گندم  توسط  1866 دستگاه کامیون ایرانی و 2872 دستگاه کامیون افغانی از طریق مرز میلک  به این کشور ترانزیت شده است .
   مشخصات:
نظرات: *