پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمعاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد : حمل بیش از 278 هزار تن محصولات جالیزی توسط ناوگان باري از جنوب استان

تاریخ انتشار: 1397/02/01

​تیمور باقری معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان گفت : با شروع فصل برداشت محصولات كشاورزي منطقه جنوب استان، از ابتداي بهمن ماه سال 1396 تا پايان سال حدود  45,647 تن محصولات جالیزی  توسط 3,342 دستگاه ناوگان باري از جنوب استان حمل شده و طی22 روز نخست سال جاري و همزمان با اوج برداشت محصولات كشاورزي نیز حدود 232,792 تن توسط 13133 دستگاه ناوگان باري حمل شده است.

 باقری اظهار داشت : از ابتداي فصل برداشت تا كنون از زمین های کشاورزی مناطق باهو کلات عورکی، زرآباد ایرانشهر ، پیشین، جکیگور، جلگه چاه هاشم و دلگان ، سر جمع 278,439 تن محصولات جالیزی جنوب استان به وسيله 16,475 دستگاه ناوگان باري به مقاصد در نظر گرفته شده حمل گردیده است و روند حمل این محصولات همچنان ادامه دارد.

  معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در پایان با تاکید بر اینکه روزانه قریب به 700 دستگاه کامیون محصولات کشاورزان را بارگیری و حمل می نمایند  اظهار داشت :  تمهيدات و اقدامات لازم جهت فراخوان ناوگان حمل و نقل باری صورت پذيرفته و هیچگونه کمبود ماشینی برای حمل محصولات کشاورزی وجود ندارد. 
مشخصات:
نظرات: *