پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیدر جلسه با مسئولين راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ها عنوان شد: حفظ و نگهداری راهها به عنوان سرمایه های ملی واجب است.

تاریخ انتشار: 1395/10/14

​       خانقایی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در جلسه با مسئولين راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانهاي تابعه با اشاره به ضرورت حفظ و نگهداری راهها به عنوان سرمایه های ملی گفت : باید قبل از اینکه تخريب رويه راهها شروع شود بايد نسبت به ترمیم آن اقدام نماییم و همواره میدانیم که اگر در این خصوص صحیح و اصولی اقدام و پیشگیری نشود افزایش هزینه هاي ترميم را در پی خواهد داشت و و هزينه هاي بعدي بسيار بالاتر از هزينه هاي اوليه ميباشد. 

      وی به شناسایی دقیق از حوزه راههای استان توسط مسئولین راهداری و حمل و نقل جاده اي شهرستان ها اشاره و گفت : گزارش تحلیلی کامل برای برنامه ریزی بهتر در خصوص راهها در حوزه هر شهرستان ارائه شود.

      مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در ادامه به حریم راهها اشاره کرد و گفت : حفظ و حراست از حریم راهها یکی از اولویتهای مهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است و تجاوز به این حریم با توجه به اینکه میتواند مخاطراتی از نظر ایمنی به همراه داشته باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید در این خصوص نسبت به افزایش نظارتها و برخورد با ناقضین آن اقدام گردد.  

     وی گفت : برنامه ریزی خواهیم کرد تا بتوانیم از دستگاهها و ماشین آلات راهداری به نحو احسن استفاده کنیم و ضمن استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود در این زمینه و نگهداری از وسایل نقلیه موجود  بتوانیم  نسبت به نوسازی ناوگان اقدام کنیم.

     خانقائي گفت:  در حوزه ایمنی و استفاده از تجهیزات ایمنی نیز  باید برنامه ریزی شود تا ايمني تردد در جاده ها ما ارتقا يابد و مردم سفري راحت همراه با آرامش در جاده ها داشته باشند. 
مشخصات:
نظرات: *