پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمسير ايرانشهر - بندرعباس 180 کيلومتر نزديک‌تر مي‌شود

تاریخ انتشار: 1393/09/12

با احداث 20 کيلومتر روکش آسفالت راه ذهکلوت - دلگان مسافران مي‌توانند به‌جاي تردد در محور ايرانشهر - بم - کهنوج - بندرعباس از مسير ايرانشهر - دلگان - کهنوج - بندرعباس تردد کنندکرد گفت: با هدف ايمن‌سازي و تعريض، ترميم و شانه‌سازي محور دلگان - ذهکلوت در حال انجام استوي افزود: پس از اتمام مراحل شانه‌سازي روکش آسفالت گرم محور ذهکلوت- دلگان از اواخر سال جاري آغاز مي‌شوداين مسئول ادامه داد: در حال حاضر شرکت پيمانکار طرف قرارداد روکش آسفالت دلگان - ذهکلوت اقدام به احداث و راه‌اندازي کارخانه آسفالت 160 تني با هزينه بالغ بر 25 ميليارد ريال کرده است


مشخصات:
نظرات: *