پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیواردات به کشور 15 برابر کاهش يافت /‌ موانع صادرات برخي کالاهاي‌ صنعتي برطرف شد

تاریخ انتشار: 1393/09/15

سيدعباس حسيني ظهر امروز در همايش روز صادرات در زاهدان، اظهار کرد: سياستي که دولت براي خروج از رکود دارد فعال کردن بخش خصوصي است و در اين راستا تلاش خود را براي حضور سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي کشور به کار گرفته استوي با بيان اينکه‌ توليد نقطه شروع اقتصاد اين حرکت است و نگاه سرمايه‎گذار بايد برون‌گرا باشد، تصريح کرد: ‌با نگاه به توليد مي‌توان به خودکفايي در تمام عرصه‌ها رسيداين مسئول ادامه داد: دولت تا حدي مي‌تواند از يک واحد توليدي حمايت کند، ما بايد از نقطه شروع بخش توليد را مورد حمايت قرار داده و ديدگاه‌ها را تغيير دهيم تا به توليد محصولات قابل رقابت برسيممديرکل دفتر مقررات سازمان صادرات و واردات ايران گفت: در بعد مقرراتي گاهي شنيده مي‌شود که ما در مقررات تغيير داريم که اين يک آسيب تلقي مي‌شود و اگر وضعيت مطلوبي داريم بايد آن را تثبيت کنيم و اگر نامطلوب است بايد آن را تغيير دهيمحسيني بيان کرد: صادرات يک سري از کالاها ممنوع بوده و اکنون موانع صادرات برداشته شده است، تنظيم بازار داخلي نبايد موجب جلوگيري از صادرات شودوي با بيان اينکه با حمايت وزير و دولت اين قضيه در بحث صنعت حل شد، خاطرنشان کرد: ‌در بخش کشاورزي حرکت به سمت و سويي است که چند قلمي هم که محدوديت صادرات دارند از آنها رفع محدوديت شودمديرکل دفتر مقررات سازمان صادرات و واردات ايران افزود: در بخش صادرات و واردات اگر تغييري رخ دهد، اگر تغييرات مثبت بود صادرکنندگان بايد از آنها حسن استفاده را بکنند و اگر در جهت منفي تغييري رخ دهد تجار تابع شرايط قبلي خواهند بود و از اين تغييرات نبايد مضرر شونداين مسئول خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته حدود 5/3 برابر صادرات غيرنفتي، واردات انجام شده است و اکنون کاهش يافته و حدود 5/1 برابر صادرات غيرنفتي واردات انجام مي‎شود و اين رقم کمي استمديرکل دفتر مقررات سازمان صادرات و واردات ايران گفت: کشورهاي صادرکننده بزرگ واردات زيادي انجام مي‌دهند کوچک‌ بودن حجم تجارت يک علامت از رشد اقتصادي پايين استحسيني اضافه کرد: ما گريزي نداريم جز اينکه براي تامين مايحتاج خودمان به توسعه صادرات بپردازيم، بازرگانان امروزه بين‌المللي کار مي‌کنند و همه دنيا را نيز يک بازار مي‌بينندمديرکل دفتر مقررات سازمان صادرات و واردات ايران ادامه داد: موتور اقتصادي يک کشور تجارت است و رونق تجارت موجب تحرک در ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌شودوي ورود ديپلماسي به تجارت را باعث رونق در اين زمينه عنوان کرد


مشخصات:
نظرات: *