پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیثبت‌نام داوطلبين تاسيس شرکت‌هاي حمل‌ و نقل بين‌المللي در سيستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: 1393/07/17

تيمور باقري از شروع ثبت‌نام داوطلبين تاسيس شرکت‌هاي حمل‌ و نقل بين‎المللي کالا از امروز خبر داد و گفت: شروع ثبت‌نام از داوطلبين تاسيس شرکت حمل و نقل بين‌المللي به مدت يک ماه انجام مي‌‌شودوي افزود: داوطلبين از امروز مي‎توانند با مراجعه به لينک اينترنتي pages/Intcom/textaspx/http://transitrmtoir ضمن آگاهي از شرايط شرکت در آزمون نسبت به پيش ثبت‌نام اقدام کنندمعاون حمل و نقل اداره‌کل حمل و نقل و پايانه‎هاي سيستان و بلوچستان ثبت‎نام نهايي هر يک از داوطلبان را منوط به اطمينان از صحت و نيز تطبيق مدارک متقاضيان با آيين‌نامه تاسيس و فعاليت شرکت‎هاي حمل و نقل بين‌المللي کالا و دستورالعمل‎هاي مربوطه دانست و گفت: داوطلبين پس از پيش ثبت‎نام بايد نسبت به ارائه مدارک به ادارات کل حمل و نقل و پايانه‎هاي استان اقدام کرده و پس از تطبيق مدارک نسبت به معرفي آن‌ها براي شرکت در آزمون اقدام خواهد شدباقري عنوان کرد: نوزدهمين آزمون تخصصي تاسيس شرکت حمل و نقل بين‎المللي کالا در يک مرحله برگزار و زمان و مکان آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد


مشخصات:
نظرات: *