پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمعاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه ها : نظارت و كنترل بر تردد وسايل نقليه تشديد مي شود

تاریخ انتشار: 1393/07/30

تيمور باقري معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان از تشديد اجراي طرح نظارت و كنترل تردد وسايل نقليه از ابتداي آبان ماه خبر داد و افزود : از ابتداي آبان ماه با همكاري ساير دستگاههاي مربوطه طرح كنترل بر تردد وسايل نقليه به منظور نظارت بر اجراي قوانين توسط كاربران جاده اي براي ارتقاي ايمني ترددها اجرا خواهد شد باقري هدف از اجراي اين طرح را ارتقاي ايمني عبور و مرور در محورها دانست و اظهار داشت : بر اساس اين طرح نظارت ميداني و كنترل وسايل نقليه در طول محورها با همكاري پليس راهوار استان و نيز در داخل پايانه هاي بار و مسافر با همكاري تشكل ها و انجمن هاي صنفي انجام خواهد پذيرفت وي محوريت اين طرح را نظارت بر تردد ناوگان عمومي حمل و نقل عمومي و كنترل تجهيزات ايمني اين ناوگان دانست و نظارت بر رعايت مقررات حمل و نقل بار در راهها ، كنترل تخلفات اضافه بار و نظارت بر روند جابجايي مسافر را از اولويت هاي اين طرح بر شمرد معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان همچنين از برخورد با تخلفات حادثه ساز وسايل نقليه شخصي با همكاري پليس راه ، نظارت بر راكبان موتور سيكلت ، رانندگان وانت بارها و ادوات كشاورزي بخشي از ماموريت تيم هاي نظارتي اين طرح اعلام كرد


مشخصات:
نظرات: *