پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازارچه مرزي "گمشاد" زابل بازگشايي شد

تاریخ انتشار: 1393/07/01

نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي گفت: بازارچه مرزي "گمشاد" زابل بازگشايي شدبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه سيستان و بلوچستان، حسيني افزود: اين بازارچه با پيگيري مستمر مسئولان و مردم منطقه و همکاري تجار افغاني بازگشايي شده استوي بيان کرد: بازگشايي بازارچه "گمشاد" زمينه اشتغال تعداد زيادي از مردم سيستان را فراهم مي‌کند نماينده مردم زابل افزود: با توجه بحران خشکسالي در سيستان، بازگشايي بازارچه مرزي "گمشاد" مي‌تواند تأثير زيادي بر بهبود وضعيت معيشت مردم اين منطقه داشته باشد و موجب افزايش اميد مردم مي‌شودوي در ادامه به لايروبي رودخانه هاي شهرستان زابل نيز اشاره کرد و گفت: با توجه به نزديکي زمان کشت در زابل و احتمال ورود آب به منطقه هرچه سريعتر رودخانه ها و کانال هاي آب اين شهرستان بايد لايروبي شودوي تصريح کرد: اعتبار لايروبي رودخانه ها، به اين شهرستان اختصاص يافته استحسيني خاطرنشان کرد: حجم وسيعي از اراضي کشاورزي شهرستان زير شن هاي روان مدفون شده اند که بايد اين شن ها از سطح اراضي کشاورزي و اماکن مسکوني تخليه شود


مشخصات:
نظرات: *