پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتلفات حوادث رانندگي در سيستان و بلوچستان 15 درصد افزايش دارد

تاریخ انتشار: 1393/06/18

به نقل از روابط عمومي پزشکي قانوني سيستان و بلوچستان، رضا عبدي با بيان اينکه در پنج ماه سال‌جاري 364 نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده‌اند، گفت: از اين تعداد 289 نفر مرد و 75 نفر زن بودند و اين در حالي است که آمار تلفات حوادث رانندگي در پنج ماه سال گذشته 315 نفر بوده که 15 درصد افزايش يافته استوي ادامه داد: آمار مصدومان حوادث رانندگي نيز که در پنج ماه سال‌جاري به مراکز پزشکي قانوني استان مراجعه کردند 2 هزار و 256 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش يافته استمديرکل پزشکي قانوني سيستان و بلوچستان تصريح کرد: از کل مصدومان حوادث رانندگي اين مدت يک‌هزار و 765 نفر مرد و 491 نفر زن بودند


مشخصات:
نظرات: *