پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمراکز معاينه فني خودروهاي سنگين برخط شد/ صدور بارنامه و صورت‌ وضعيت مسافر با‌ ارائه معاينه فني معتبر

تاریخ انتشار: 1393/06/23

مديرکل ايمني سازمان راهداري‌ با بيان اينکه تمامي مراکز معاينه فني برخط شده و نظارت بر آنها افزايش مي‌يابد، گفت: از اين پس با اتصال معاينه فني ناوگان به کارت هوشمند، صدور بارنامه و صورت وضعيت فقط با داشتن معاينه فني معتبر انجام مي‌شود جواد هدايتي درباره‌ نظارت بر عملکرد مراکز معاينه فني‌ خودروهاي سنگين و نيمه سنگين، بيان کرد:‌ نظارت بر وسايل نقليه عمومي و موضوع مراکز مکانيزه معاينه فني از هدفگذاري‌هاي سال جاري است وي ادامه داد: طبق مصوبه هيأت وزيران موضوع راه‌اندازي مراکز مکانيزه معاينه فني وسايل نقليه سنگين و نيمه سنگين مربوط به وزارت راه و شهرسازي است مديرکل آمار، ايمني و ترافيک سازمان راهداري‌ بيان کرد: امسال تلاش مي‌کنيم توجه به مراکز مکانيزه معاينه فني‌ به طور ويژه دنبال شود، در اين راستا از ابتداي سال جاري ‌‌موضوع برخط‌سازي اين مراکز در دستور کار قرار گرفته است که به تازگي عملياتي شده است هدايتي تأکيد کرد: ‌در راستاي افزايش نظارت و کنترل بهتر مراکز معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه‌سنگين و ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده‌ مراکز فعال معاينه فني مکانيزه استان تهران برخط سازي شدند‌ وي اضافه کرد: بدين ترتيب اطلاعات همه ‌وسايل نقليه که به اين مراکز مراجعه مي‌کنند‌ به صورت آنلاين ثبت شده ضمن آنکه حضور وسايل نقليه حتماً کنترل مي‌شود مديرکل آمار، ايمني و ترافيک سازمان راهداري‌ ادامه داد: در اين سيستم اطلاعات خروجي دستگاه‌هاي تست به صورت خودکار وارد سيستم مي‌شود، دخالت عوامل انساني کاهش مي‌يابد و به اين سمت مي‌رويم که مکانيزم‌هاي نظارتي بر مراکز معاينه فني با استفاده از تکنولوژي و دانش برخط در سطح قابل توجهي افزايش يابد وي با بيان اينکه در حال حاضر تمامي مراحل ثبت و صدور برچسب معاينه فني و کنترل وسايل نقليه توسط سامانه مذکور انجام مي‌شود، اظهار داشت: بدين ترتيب مي‌توانيم‌ اطلاعات خودروها و ناوگان عمومي جاده‌اي را‌ به ساير بانک‌هاي اطلاعاتي نظير صورت وضعيت و بارنامه برخط ارجاع دهيم و متصل کنيم هدايتي يادآور شد: بدين‌ترتيب اگر وسايل نقليه سنگين و نيمه‌سنگين به مراکز معاينه فني مراجعه نکرده باشد يا اينکه برگه معاينه فني معتبري نداشته باشد به دليل آنکه اطلاعات به کارت هوشمند ناوگان متصل مي‌شود، زماني که قصد اخذ بارنامه در بخش بار و يا صورت وضعيت در بخش مسافر دارد سيستم به صورت خودکار از صدور صورت وضعيت يا بارنامه براي اين وسيله نقليه به دليل نداشتن معاينه فني معتبر جلوگيري مي‌کند مديرکل آمار، ايمني و ترافيک سازمان راهداري‌ گفت: اين سيستم در کنار ساير سيستم‌هاي برخط موجب مي‌شود نظارت به طور کامل افزايش يابد


مشخصات:
نظرات: *