پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیصدور مجوز به ناوگان خارجي براي حضور در بخش حمل و نقل جاده اي استان براساس نياز سنجي صورت خواهد گرفت

تاریخ انتشار: 1393/04/10

علي خانقائي مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان در اولين نشست هم انديشي صنوف بخش حمل و نقل جاده اي استان در بخش كالا از نظامند كردن صدور مجوز تردد به ناوگان خارجي خبر داد و افزود : حدود دو هزار دستگاه ناوگان خارجی تحت پوشش و طرف قرارداد با شركت هاي حمل و نقل بين المللي استان و خارج از استان بخشي ازوظیفه حمل سالانه حدود دو میلیون تن کالای جاده ای ترانزيتي و صادراتي را از مرزهاي استان بر عهده دارند كه بيشتر از نياز اين بخش بوده و حضور ناوگان ايراني را در اين رقابت كاهش مي دهد خانقائي ظرفيت ناوگان حمل ونقل ايران را در مقايسه با کشورهاي افغانستان و پاكستان مناسب توصيف كرد و افزود : در ﺻʌرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻘʌﯾﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در برنامه ريزي مسئولان ديده شود مي تواند ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ، اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗʌﻟﯿﺪ گردد وي داشتن يک ناوگان حمل ونقل قوي را عامل مهمي در بهبود وضعيت صادرات و ترانزيت کشور خواند و افزود : حضور ناوگان خارجي متناسب با نيازها در حمل ونقل کشور، به كاهش هزينه هاي حمل و نقل ، بهبود کيفيت خدمات و به افزايش رقابت در اين حوزه كمك خواهد کرد وي هم چنين از رايزني براي ارائه سوخت مورد نياز ناوگان ايراني و خارجي در مرزهاي استان به نرخ شناور خبر داد و افزود : زير ساخت اين كار در مرزهاي استان وجود داشته و در راستاي رفع مشكلات رانندگان خارجي و ايراني ضروري است خانقائي از تعاملات بخش خصوصي با بخش دولتي به عنوان عامل اثر گذار ياد كرد و افزود : بخش خصوصي بعنوان يك بازوي توانمند مي تواند درروند تصميم گيري مناسب مشاركت و رشد و اعتلاي بخش كمك شاياني نمايد


مشخصات:
نظرات: *