پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیتخصيص بيش از سي ميليارد ريال براي توسعه تجهيزات ITS و سامانه هاي حمل و نقل هوشمند محورهاي مواصلاتي

تاریخ انتشار: 1393/04/01

علي خانقائي مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي سيستان و بلوچستان در سومين كميته ايمني حمل و نقل جاده استان از تخصيص بيش از 30 ميليارد ريال اعتبار براي توسعه تجهيزات هوشمند درمحورهاي مواصلاتي استان در سال 93 خبر داد و اعلام كرد : با اجراي اين طرح شاهد تحولات بنيادي در بعد نظارتي و ايمني جاده هاي استان خواهيم بود خانقائي از تشديد نظارتها در طول سفرهاي تابستاني نيز خبر داد و افزود : كليه دستگاه در طول تابستان و سفرهاي تابستاني برنامه هاي گسترده اي براي افزايش ايمني تردد ها در نظر دارند وي عامل واژگوني و نيز سرعت غير مجاز را مهمترين عوامل سوانح رانندگي در استان برشمرد و افزود : فواصل صفر تا پنجاه كيلومتري ورودي و خروجي شهرها و نيز راههاي فرعي و روستايي جز مكانهاي بحراني محورهاي مواصلاتي استان در زمينه سوانح رانندگي محسوب مي گردند كه در كوتاه مدت با اطلاع رساني هاي لازم و نيز آموزش هاي كاربردي زمينه افزايش ايمني تردد اين نقاط را ارتقا خواهيم داد دكتر باقر كرد معاونت امور عمراني استانداري نيز در اين جلسه از بين سه عامل تصادفات انسان ، جاده و وسيله نقليه ، از عامل انساني بعنوان يك عامل هوشمند ياد كرد و افزود : مبناي تمركز كليه برنامه ريزي آتي اعم از آموزش و بايستي بر نيروي انساني متمركز باشد وي با تاكيد بر شناخت پارامترهاي تصادفات و رتبه بندي آنها در حوزه استان افزود : بر مبناي داده ها نمي توان تصميم گيري و سياست گذاري كرد لذا بايستي با استفاده از پژوهش ها و ظرفيت هاي پژوهشي استان نقشه راه براي اين موضوع بايستي ترسيم نمود وي همچنين در خصوص كنترل هوشمند در محورهاي مواصلاتي بر كنترل ديناميكي بجاي كنترل هاي صفر و يك تاكيد نمود


مشخصات:
نظرات: *