پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیافزایش مبادلات تجاری در منطقه آزاد چابهار

تاریخ انتشار: 1393/04/04

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی و امور بین‎الملل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، در خرداد ماه 93 میزان عملکرد تجاری سازمان از روند رو به رشدی برخوردار بوده استاز این میزان واردات کالای تجاری مصوبه هیات وزیران بیش از38 میلیون دلار، واردات وسایط نقلیه موتوری بیش از یک‌میلیون دلار، حدود 2 میلیون دلار واردات مواد اولیه برای مصرف واحدهای تولیدی، مسافری بیش از 11 میلیون دلار و صادرات بیش از یک و نیم میلیون دلار بوده استواردات کالاهای تجاری عادی بند الف، بیش از 25 میلیون دلار و واردات کالاهای تجاری عادی بند ب مبلغ یک میلیون دلار بوده است و همچنین در این مدت تعداد هفت کشتی حامل یک هزار و 59 کانتینر وارد این منطقه شده استگفتنی است کالاهای تجاری بند (الف) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که سود بازرگانی آن‌ها صفر بوده و در سهمیه منطقه آزاد چابهار محسوب نمی‌شودکالاهای تجاری بند (ب) به آن دسته از کالاهایی اطلاق می‌شود که سود بازرگانی آن بالای صفر درصد بوده اما منطقه آزاد چابهار عوارضی از آنها دریافت نکرده و در سهمیه منظور نمی‌شودشایان ذکر است با توجه به رویکردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید و مسئولان مناطق آزاد شاهد رشد روزافزون در این مدت در منطقه آزاد چابهار بوده‌ایم که امید است با تکمیل زیرساخت‌ها، منطقه آزاد چابهار به جایگاه اصلی خود در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی دست یابد


مشخصات:
نظرات: *