پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلینگرانیها در خصوص تاثیرات منفی طرحهای توسعه ی چابهار قابل رفع شدن است

تاریخ انتشار: 1393/02/19

ˈباقر کردˈ روز پنجشنبه درجلسه بررسی مشکلات و آسیب های ناشی از اجرای طرح های زیربنایی توسعه چابهار از جمله طرح توسعه بندر شهید بهشتی، پتروشیمی و پالایشگاه و خط راه آهن با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان مردم از جمله اعضای شورای شهر و تشکل های مردم نهاد، افزود: نگرانی ها و دغدغه های مردم در خصوص آسیب رسانی این طرح به فضای زیست محیطی چابهار در سه دسته قابل تامل، قابل رفع و برخی نیز قابل حذف و یا کم اهمیت استوی با بیان اینکه در اجرای طرح های کلان و زیربنایی باید تمام ابعاد اجرای پروژه ها، آسیب ها و منافع و زیان ها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دست هر شخصی که یک خشت را برای توسعه، سازندگی، رفاه و فعالیت اقتصادی و اجتماعی منطقه بردارد، می بوسیمکرد تاکید کرد: طبیعت و محیط زیست زیبای چابهار متعلق به تمام مردم ایران است و برای نسل های آینده نیز این زیبایی های طبیعی باید محفوظ بماندوی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های صنعتی و اقتصادی در منطقه خاطرنشان کرد: هر صنعتی که بخواهد در منطقه ایجاد شود باید هدفش توسعه پایدار باشد که این توسعه پایدار نیز در صورت توجه به محیط زیست و حفظ شاخص های زیست محیطی قابل تحقق استمعاون استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست دستور کار جلسه را در راستای شتاب یافتن اجرای طرح های توسعه شهر چابهار عنوان کرد و از مدیران استانی و شهرستانی حاضر در جلسه خواست دیدگاههای کارشناسی خود را در خصوص ˈمسیر راه آهن و تداخل با پارک بهاران و اتصال به شهر زاهدان ˈ ، ˈ جانمایی مکان پتروشیمی و پالایشگاه در مجاورت شهر چابهارˈ و ˈ آلودگی خلیج چابهار و خشک شدن تدریجی آن در نتیجه طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهارˈ بیان کنندبعد از ارایه دیدگاههای کارشناسی در این نشست، اعضای حاضر با اشاره به اینکه کلیه الزامات و شاخص های زیست محیطی باید در طرح های زیربنایی لحاظ گردد، مصوب کردند در یک ماه آینده کلیه دغدغه های زیست محیطی با همکاری و تعامل کامل سازمان محیط زیست استان و در جلسات کارشناسی مطرح و تصمیمات لازم برای ارایه در جلسه بعدی اتخاذ شوددر خصوص مسیر راه آهن مقرر شد مشاوران و مدیران اجرایی طرح های جدید را متناسب با دغدغه ها و نگرانی مردم بویژه از دست نرفتن دسترسی مردم به سواحل زیبای دریای بزرگ چابهار، بررسی و همچنین مطالعات و گزارش های زیست محیطی مربوطه ارایه گردددر این جلسه در خصوص موضوع پتروشیمی چابهار نیز پس از بحث های مفصل مصوب شد گزارش ها و مطالعات زیست محیطی جدید توسط شرکت توسعه نگین مکران به اداره محیط زیست سیستان و بلوچستان تحویل شود تا الزامات و شاخص های زیست محیطی از سوی سازمان محیط زیست با تعامل کامل برای اجرای این پروژه ملی و راهبردی اعلام گردددر این نشست همچنین در خصوص موضوع آلودگی خلیج چابهار و خشک شدن تدریجی آن در نتیجه طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان سومین دستور جلسه نیز پس از بحث و بررسی مقرر شد ارزیابی مجددی در خصوص تاثیرات طرح توسعه بندر شهید بهشتی مشاوران اجرای پروژه انجام دهنددر این جلسه که با دستور وزیر کشور و در پاسخ به انعکاس نگران&# 1740; های مردم چابهار در خصوص طرح های توسعه ای چابهار برگزار شد جمعی از مدیران استانی و محلی حضور داشتند که هر کدام متناسب با حوزه های کارشناسی خود مشکلات احتمالی را بیان کردند


مشخصات:
نظرات: *