پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسیستان و بلوچستان پهناورترین استان کشور بدون هیچ آزاد راه

تاریخ انتشار: 1393/03/07

سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور با گستره 187502 کیلومترمربعی و برخورداری از شبکه طولانی راهها دچار فقر راههای ارتباطی است بطوریکه از داشتن آزاد راه به کلی محروم استاین در حالی است که به گفته ˈابوالفضل باقرنیاˈ قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در سیستان و بلوچستان و مدیرکل راههای شمال استان این خطه جنوب شرق ایران با برخورداری از حدود 1500 کیلومتر مرز آبی و خاکی با دو کشور افغانستان و پاکستان و دسترسی به آبهای آزاد بین المللی از طریق بندر چابهار و دارا بودن هفت بازارچه مرزی، از ظرفیت ترانزیتی بالایی برخوردار استسیستان و بلوچستان 25 هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که از این میان 10 هزار و 360 کیلومتر آن خاکی و فاقد آزاد راه استبه گفته برخی کارشناسان یکی از عوامل توسعه نیافتگی سیستان و بلوچستان در حوزه اقتصاد، تجارت و ترانزیت فقدان راههای ارتباطی مناسب است و شاید از همین رو ˈصدرالله بماناˈ معاون سازمان راهداری کشور در زاهدان گفت: ظرفیت بالای ترانزیتی سیستان و بلوچستان مورد غفلت واقع شده استمدیرکل اداره راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان مستقر در ایرانشهر نیز به خبرنگار ایرنا گفت: از مجموع حدود 12 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی مربوط به حوزه استحفاظی این اداره پنج هزار و 660 کیلومتر آن آسفالت نشده استˈایوب کردˈ افزود: فقط 28 کیلومتر از راههای جنوب سیستان و بلوچستان استانداردهای بزرگراه را داردˈمنصور ملاشاهیˈ معاون اداره کل راه و شهرسازی شمال سیستان و بلوچستان نیز به ایرنا گفت: از مجموع 13هزار و 500 کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی مربوط به حوزه این اداره کل 4700 کیلومتر آن خاکی استآمارهای ارائه شده در حالی بیان می شود که حتی بسیاری از راههای آسفالته سیستان و بلوچستان نیز از کیفیت لازم برخوردار نیستند و طی سالهای گذشته اقدام چندانی برای مرمت و یا نگهداشت آن انجام نشده بطوری که مطابق آمار جمع بندی شده خبرنگار ایرنا از اظهارات مسوولان محلی فقط طی دو ماه نخست امسال دهها سانحه رانندگی در محورهای ارتباطی این استان رخ داد که بر اثر آن نزدیک به 100 نفر جان خود را از دست دادندهمچنین هر از چندگاه در خبرها می خوانیم مادران باردار حین انتقال از روستاها به مراکز درمانی در راههای ناهموار و سخت گذر سیستان و بلوچستان جان خود را از دست می دهند و یا فرزندانشان قربانی می شوندگزارش تصویری از راههای سیستان و بلوچستان در ˈصفحه عکس ایرناˈ قابل دیدن است


مشخصات:
نظرات: *