پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیهمایش سرمایه‌گذاری در سراوان برگزار می‌شود

تاریخ انتشار: 1393/02/20

درویش نارویی ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات طرح‌های واگذار شده در شهرستان سراوان اظهار داشت: فعالان طرح‌های کشاورزی، صنعتی و تولیدی شهرستان سراوان باید تمام سعی و تلاش خود را برای اجرایی کردن طرح‌های خود به کار ببندندفرماندار سراوان افزود: مسئولان ارشد کشور و استان بر این موضوع اهتمام دارند و از سرمایه‌گذاران با آغوش باز استقبال می‌کننداین مسئول بیان کرد: آب و سوخت دو مولفه مهم هستند که نبود آنها سرمایه‌گذاری در منطقه را با مشکل مواجه می‌کندوی ادامه داد: درک عمیق مدیران از مشکلات منطقه باعث بروز برخی‌ از مشکلات اداری شده استنارویی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد بومی منطقه خواهان سرمایه‌گذاری در شهرستان سراوان هستند که درصدد هستیم همایش سرمایه‌گذاری را به زودی در منطقه برگزار تا شاهد اجرای طرح‌های عظیم و ماندگار در منطقه باشیمفرماندار سراوان با توجه به ظرفیت‌های مستعد و خوب شهرستان سراوان در زمینه‌های مختلف به ویژه بخش کشاورزی، معدن، بازرگانی و تجارت، خواستار سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران در این بخش‌ها شداین مسئول افزود: واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش دارند اعلام تا پیگیری لازم در خصوص اعطای سرمایه در گردش انجام و اختصاص یابدفعالان سرمایه‌گذار شهرستان سراوان در این جلسه خواستار تشکیل کارگروهی برای پیگیری و بررسی مشکلات خود شدند


مشخصات:
نظرات: *