پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیافزون بر 19میلیون کیلوگرم گوشت گاو از سیستان و بلوچستان به سایر استانها حمل شد

تاریخ انتشار: 1393/02/14

به گزارش روز شنبه اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان، دکتر ˈمهدی حسینیˈ افزود: 10 میلیون و 664 هزار و 564 کیلوگرم از مجموع رقم یادشده، گوشت منجمد گاوی بوده که به سایر استانهای ارسال شده استوی بیان کرد: همچنین در این مدت هشت میلیون و 607 هزار و 277 کیلوگرم لاشه گرم گاوی از استان به سایر نقاط کشور حمل شده استوی اظهار داشت: به منظور تامین بخشی از گوشت مورد نیاز کشور، این میزان لاشه و گوشت پس از اعمال نظارت های شرعی و بهداشتی توسط ناظران شرعی و کارشناسان دامپزشکی در کشتارگاههای استان و در شرایط بهداشتی به بازار مصرف حمل شده استبه گزارش ایرنا، استان سیستان و بلوچستان به سبب موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط اقلیمی و قرار گرفتن در همسایگی دو کشور افغانستان و پاکستان ظرفیت و توانمندی زیادی در تامین گوشت مورد نیاز کشور را دارد


مشخصات:
نظرات: *