پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمراسم اهداي خون فعالان بخش حمل و نقل جاده اي بمناسبت روز حمل و نقل

تاریخ انتشار: 1392/09/27

جامعه حمل و نقل استان بمناسبت روز حمل و نقل و رانندگان خون اهدا كردند


مشخصات:
نظرات: *