پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاحداث 905 کیلومتر بزرگراه توسط اداره کل راه سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: 1392/09/19

ابوالفضل باقرنیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: طول کل بزرگراه‎های در حال احداث در قالب 9 پروژه 275 کیلومتر است، همچنین مطالعه 330 کیلومتر بزرگراه دیگر به پایان رسیده و آماده برگزاری مناقصه استمدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: 596 کیلومتر راه اصلی و 32 کیلومتر راه فرعی نیز در حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در دست احداث استاین مسئول با اشاره به تعداد پل‎های بزرگ و تقاطع غیر همسطح اذعان داشت: پنج دستگاه پل شامل نهراب، سیستان، ماشکید، افضل آباد و تقاطع غیر همسطح خاش در حال اجرا استوی همچنین متوسط پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را 4/47 درصد عنوان کرد و افزود: میزان اعتبار این پروژه‎ها در سال 92، مبلغ 548 هزار و 889 میلیون ریال استباقرنیا خاطرنشان کرد: احداث بزرگراه زابل – زاهدان در چهار قطعه بطول 125 کیلومتر، بزرگراه زاهدان – بم در سه قطعه بطول 102 کیلومتر، بزرگراه زابل – زهک در یک قطعه بطول 19 کیلومتر، بزرگراه زابل – دوست محمد در یک قطعه به طول 30 کیلومتر از پروژه‎های شاخص بزرگراهی حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان استمدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان اذعان داشت: 35 کیلومتر از ادامه بزرگراه خاش - ایرانشهر و 136 کیلومتر از بزرگراه زاهدان – بیرجند آماده برگزاری مناقصه است


مشخصات:
نظرات: *