پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی21 دي ماه سال جاري ، آغاز اجراي طرح برخط سازي راهنامه بين المللي (CMR) براي رانندگان

تاریخ انتشار: 1392/10/15

عليرضا مجرد مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان از آغاز اجراي طرح برخط سازي راهنامه بين المللي (CMR) براي رانندگان ناوگان بين المللي استان خبر داد و گفت اين طرح همگام با تحولات ساير كشورها در زمينه تجارت بين الملل و در جهت تحقق صدور اسناد الكترونيك صورت مي پذيرد و امكانات مناسبي را براي اعمال مديريت ناوگان تحت پوشش توسط مسئولين شركت هاي حمل و نقل بين المللي فراهم مي آورد مجرد در ادامه افزود: آغاز اجراي طرح برخط سازي راهنامه بين المللي (CMR)21 دي ماه سال جاري مي باشد كه كليه رانندگان از تاريخ ياد شده مي بايست با به همراه داشتن راهنامه برخط( CMR داراي كد رهگيري) از مبدأ بارگيري ، حركت كنند مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان در پايان اظهار داشت : از تردد ناوگان فاقد راهنامه برخط (CMR بدون كد رهگيري) در پايانه هاي مرزي جلوگيري بعمل خواهد آمد


مشخصات:
نظرات: *