پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمراسم تجليل از بازنشستگان و همكاران اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان برگزار شد

تاریخ انتشار: 1392/09/28

بمناسبت روز حمل و نقل مراسم تجليل از بازنشستگان و همكاران ستادي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان برگزار گرديد


مشخصات:
نظرات: *