پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمشکلی در زمینه تامین فرآورده‌های سوختی در حوزه سیستان وجود ندارد

تاریخ انتشار: 1392/08/01

به گزارش خبرگزاری فارس از زابل، صفر شهرکی‌مقدم ظهر امروز در جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهرستان زابل که پیرامون بررسی مشکلات سوخت در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در زمینه تامین و تحویل فرآورده‌های سوختی شهروندان در حوزه سیستان وجود نداردرئیس شرکت نفت زابل با بیان اینکه سازمان تعاون روستائی عامل توزیع سوخت در روستا است، ادامه داد: فروشندگان عامل نفت در زمان تعیین شده نسبت به تامین و ذخیره‌سازی سوخت ساکنان هر منطقه اقدام کنند و نیازمندی‌های مردم را با سرعت بیشتری تامین کنندوی با تاکید بر نظارت بیشتر سازمان تعاون روستایی بر فروشندگی سوخت روستاها گفت: یک فروشندگی جدید سوخت با پیشرفت فیزیکی مناسب در شهر بنجار در حال احداث است که این فروشندگی تا حد زیادی نیازهای منطقه و اطراف آن را تامین می‌کندسخنگوی شورای شهرستان زابل نیز در ادامه مراسم اذعان داشت: فروشندگی توزیع نفت در روستا زیرنظر تعاون روستایی است که با توجه به فرارسیدن فصل سرما نظارت دقیق‌تر و برنامه‌ریزی منسجم تری در این خصوص نیاز استحامد شهرکی‌مقدم با اشاره به رضایت نسبی شهروندان زابل در زمینه توزیع سوخت متذکر شد: شهروندان برای تحویل سوخت اختصاصی خود از طریق کوپن‌های اعلام شده اقدام کنندوی در پایان گفت: جذب سهمیه سوخت شهرستان از مبدا، یک امر ضروری است که به میزان مورد نیاز ذخیره‌سازی در منطقه انجام تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود


مشخصات:
نظرات: *