پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی



اتمام احداث محور کتوکان ـ سایگان

تاریخ انتشار: 1392/04/17

ایوب کرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: این محور از سال 87 آغاز شده که با توجه به سختی شرایط کار در منطقه کوهستانی، به بهره‌برداری رسیدوی افزود: طول این محور 32 کیلومتر بوده که عملیات آسفالت، ابنیه فنی، آب‌نماهای لوله‌ای و پل‌های مورد نیاز آن به طور کامل انجام شده استمدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این مسیر، محور دامن به ایرندگان به راه فرعی ایرانشهر ـ زابلی متصل شد و 20 روستا با سه هزار خانوار از راه مناسب روستایی برخوردار شدندکرد گفت: با اتمام این پروژه، مسیر تردد روستاهای ایرانشهر به ویژه کتوکان و سایگان با سراوان 50 کیلومتر کوتاه‌تر شده استاین مسئول خاطرنشان کرد: برای اتمام 11 کیلومتر باقیمانده این پروژه بالغ بر یک میلیارد و 650 میلیون تومان هزینه شده استوی در پایان اذعان داشت: این پروژه قرار است از طریق ویدئو کنفرانس با پنج استان کشور با مرکزیت استان کرمان توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری برسد


























مشخصات:
نظرات: *