پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیثبت نام از داوطلبين آزمون حمل و نقل بين المللي كالا

تاریخ انتشار: 1392/03/20

هجدهمين آزمون حمل و نقل بين المللي كالا مرداد ماه امسال برگزار مي شود عليرضا مجرد مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان با اعلام اين خبر افزود : اين آزمون مطابق دستور العمل برگزاري آزمون حمل و نقل بين المللي و آيين نامه تاسيس وفعاليت شركتهاي حمل و نقل بين المللي در دو مرحله پايه و اصلي برگزار خواهد شد وي از داوطلبين خواست جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارك مورد نظر شامل يك قطعه عكس 4*3 ، تصوير شناسنامه ، آخرين مدرك تحصيلي و فرم مشخصات حداكثر تا تاريخ 1/4/92 به دفتر ترانزيت اداره كل حمل و نفل و پايانه هاي استان مراجعه نمايند


مشخصات:
نظرات: *