پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیچابهار ایمن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر دسترسی به افغانستان است

تاریخ انتشار: 1392/04/01

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد چابهار، مصطفی ملک‌زاده در نشست با سفیر کشور دوست و برادر افغانستان اظهار داشت: منطقه آزاد چابهار به لحاظ امتیازات و تسهیلات قانونی و همچنین موقعیت استراتژیک مناسب، از جمله معافیت مالیاتی 20 ساله سرمایه‌گذاری، اجاره بلند مدت زمین به سرمایه‌گذاران خارجی، آزادی ورود و خروج سرمایه اتباع خارجی، اعطای مجوز تاسیس شعب بانک‌ها و بیمه‌های خارجی، آزادی واردات و صادرات شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده استوی در راستای توسعه مراودات تجاری بین دو کشور افزود: با توجه به تفاهمنامه‌های صورت پذیرفته، 50 هکتار زمین با تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران افغانی در نظر گرفته شده و تاکنون به تعدادی از سرمایه‌گذاران افغانی نیز واگذار شده استمدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: بندر چابهار به دلیل تنها بندر اقیانوسی بودن ایران از موقعیت ممتازی به عنوان کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر و پل ارتباطی بین دو کشور برخوردار استدر این دیدار نصیر احمدنور سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران ضمن قدردانی از میهمانوازی منطقه آزاد چابهار ابراز داشت: منطقه آزاد چابهار از ظرفیت‌های بالای ترانزیتی، گردشگری و سرمایه‌گذاری برخوردار است و با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد و وجود امنیت و نزدیکی مسیر بهترین گزینه برای ترانزیت کالا به کشور افغانستان و کشورهای آسیای میانه استوی افزود: این کشور خواهان افزایش مراودات تجاری با کشور ایران از طریق بندر چابهار است و هیئت دولت افغانستان نیز بر این موضوع تاکید کرده است و منطقه آزاد نیز با تخصیص 50 هکتار زمین شرایط حضور سرمایه‌گذاران افغانی را هموار کرده استسفیر افغانستان در ایران از امکانات فراهم شده در منطقه آزاد چابهار برای حضور تجار افغانی قدردانی کردگفتنی است، در این جلسه فرهنگ رایزن بازرگانی سفارت افغانستان در ایران، طوسی نماینده ستاد مبارزه با کالای قاچاق، علیزاده مشاور بین‌الملل دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مصدقی مسئول نمایندگی وزارت خارجه و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد چابهار نیز حضور داشتند


مشخصات:
نظرات: *