پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمیزان آلودگي هوا در منطقه سيستان به ۲۰ برابر حد استاندارد رسيد

تاریخ انتشار: 1392/04/26

خسرو افسري روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به تداوم توفان گرد و خاك بويژه در شهرهاي شمالي سيستان و بلوچستان شامل زهك، زابل، هيرمند، نيمروز و هامون شدت آلودگي هوا افزايش يافته و وضعيت بحراني بر اين مناطق حاكم است وي با بيان اينكه استاندارد جهاني ريزگردها در هر مترمكعب هوا ۱۵۰ميكروگرم تعيين شده است، اظهار داشت: بر اساس آمار و اندازه گيري كارشناسان محيط زيست غلظت ذرات معلق در هواي شمال سيستان و بلوچستان بويژه شهرستان هيرمند طي ۲۴ ساعت گذشته به سه هزار و ۱۰۰ ميكروگرم بر مترمكعب رسيده است وي گفت: ميزان غلظت ذرات معلق در آسمان شمال سيستان و بلوچستان به سبب نزديكي به كوير و منابع توفان با توجه به شدت وزش باد به صورت متغير افزايش يا كاهش مي يابد وي افزود: با توجه به كم شدن شدت وزش باد سطح غلظت ذرات معلق در هواي منطقه سيستان رو به كاهش است مديركل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان به مردم منطقه سيستان توصيه كرد با توجه به ناسالم بودن هواي منطقه تا آنجايي كه مي توانند فقط براي انجام كارهاي ضروري آن هم با زدن ماسك و استفاده از وسايل نقليه عمومي از منزل خارج شوند وي اظهار داشت: بسته نگه داشتن محيط مسكوني و كار تا حدودي مي تواند از ورود ذرات معلق هوا به ريه افراد و ايجاد مشكلات تنفسي جلوگيري كند وي گفت: افزايش ذرات معلق در هوا علاوه بر ايجاد برخي سموم باعث كاهش ديد و اثرات نامطلوب بر تمامي اكوسيستم، كاهش و توقف رشد گياهان و مشكلات تنفسي در انسان و حيوان مي شود مديركل حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان گفت: استمرار پديده خشكسالي، حركت شنهاي روان و خشك شدن درياچه هامون از مهمترين علل افزايش ريزگردها در جنوب شرق ايران است افسري اظهار داشت: جريان سازي آب به سمت تالاب هامون، اجراي طرحهاي بيابانزدايي مانند نهالكاري، توسعه فضاي سبز، احداث كمربند سبز در اطراف شهرها و مالچ پاشي نقش مهمي در كاهش اثرات تخريبي ريزگردها دارد


مشخصات:
نظرات: *