پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاعزام 7000 نفر زائر با 210 دستگاه اتوبوس

تاریخ انتشار: 1392/02/30

مهندس خانقايي معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان ، از اعزام 7000 نفر زائر درسالگرد رحلت حضرت امام خميني (ره) خبر داد وافزود مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته اين زائرين مرقد مطهر حضرت امام (ره) با 210 دستگاه اتوبوس از شهرهاي مختلف استان جهت شركت درمراسم بيست و چهارمين سالگرد رحلت حضرت امام (ره) اعزام خواهند شد


مشخصات:
نظرات: *