پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیگرد و غبار آسمان سیستان و بلوچستان را فرا می گیرد

تاریخ انتشار: 1392/02/14

به گزارش جمعه ایرنا، گرد و غبار و غلظت ذرات معلق از شمال سیستان و بلوچستان آغاز و در مسیر حرکت خود به جنوب، مرکز استان را تحت تاثیر بیشتری قرار خواهد دادبر پایه این گزارش طی 24 ساعت گذشته اگر چه آسمان شهرهای زاهدان و خاش بویژه در دامنه قله تفتان بارانی بود، اما ریزش چندانی ثبت نشده استاین گزارش حاکیست، طی 24 ساعت گذشته زاهدان با کمینه 15 و شهر راسک مرکز شهرستان سرباز با بیشینه 38 درجه سلسیوس به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط سیستان و بلوچستان بودندپیش بینی می شود بیشینه دمای امروز زاهدان بین 28 تا 30 و کمینه دمای امشب این شهر بین 15 تا 17 درجه سلسیوس باشد


مشخصات:
نظرات: *