پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیكاهش 33 درصدي تلفات ناشي از حوادث رانندگي در طول طرح نوروزي سال 92

تاریخ انتشار: 1392/03/19

علي خانقايي معاون حمل و نقل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان در دومين جلسه كميته ايمني حمل و نقل جاده اي اعلام كرد : در سال گذشته 9 جلسه كميته ايمني برگزار شده كه 61 مصوبه داشته است كه اغلب آنها در سايه همكاري دستگاهاي ذيربط اجرايي و شاهد كاهش تلفات جاده اي در سال 91 بوديموي همچنين از كاهش 33 درصدي تلفات جاده اي در ايام طرح نوروز 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار داشت : خوشبختانه همكاري دستگاهها و مردم كسب مقام دوم كاهش تلفات را براي استان در طول برگزاري طرح نوروزي به ارمغان آورد خانقايي بشترين تصادفات در طول محورهاي مواصلاتي را مربوط به فاصله صفر تا 30 كيلومتري شهرها دانست و افزود : آمارنشان ميدهد 52 درصد سوانح در ورودي و خروجي شهرستانها رخ ميدهد خانقاي همچنين افزود : متاسفانه تحليلها حاكي از سرعت زياد در محورهاست و توسعه سيستم هاي دوربين هاي ثبت سرعت متوسط و بهره برداري از سيستم هاي نصب شده موجود مي تواند اين مشكل را مرتفع سازد


مشخصات:
نظرات: *