پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسیستان و بلوچستان یکی از مهمترین استان های ترانزیت کالا است

تاریخ انتشار: 1392/02/30

معاون استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین استان های ترانزیت کالا است گفت: کشور افغانستان نیاز فراوانی به کالاهای تولید داخل ما داردعباس نخعی در حاشیه همایش اطلاع‌رسانی و تشریح فعالیت‌های سامانه رصد الکترونیکی کالا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: وجود 1240 کیلومتر مرز خاکی، و 300 کیلومتر مرز آبی سیستان وبلوچستان را یکی از مهم ترین استان های کشور در بحث ترانزیت و صادرات کالا کرده استوی در ادامه با بیان اینکه سیستان و بلوچستان تنها استانی است که به آب های آزاد دسترسی دارد، گفت: همجواری با کشور افغانستان با لحاظ بازار مصرف بسیار غنی یکی دیگر از ظرفیت های توسعه اقتصادی استان استنخعی معادن غنی سیستان و بلوچستان را ظرفیت مهم دیگر استان برشمرد و ابراز داشت: در استان امکانات و ظرفت های بالقوه و نهفته فراوانی وجود دارد که این توانمندی ها در حوزه صنعت، استان را به یک موقعیت بکر و دست نخورده تبدیل کرده است


مشخصات:
نظرات: *