پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیزلزله‌ای به بزرگی 43 ریشتر خاش را لرزاند

تاریخ انتشار: 1392/02/07

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، زلزله‌ای به بزرگی 43 ریشتر ساعت 21:45 دقیقه امشب شهرستان خاش در استان سیستان وبلوچستان ‌را لرزانداین زمین لرزه در عمق 85 کیلومتری زمین و در موقعیت 6119 طول جغرافیایی و 2798 عرض جغرافیایی رخ داده استتاکنون هیچ خسارتی از این زلزله گزارش نشده است


مشخصات:
نظرات: *