پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی50 دستگاه بونکر سیمان به افغانستان حمل می‌شود

تاریخ انتشار: 1392/02/04

به گزارش خبرگزاری فارس از هیرمند، سلطانعلی دهمرده ظهر امروز در جلسه ساماندهی صادرات سیمان از پایانه مرزی میلک اظهار داشت: به منظور تسهیل در روند صادرات، جلسه ساماندهی صادرات سیمان سیستان به صورت فله به کشور افغانستان تشکیل شدوی افزود: کارخانه سیمان سیستان با توجه به اینکه برای تعداد زیادی از جوانان منطقه اشتغال ایجاد کرده می‌تواند در اقتصاد منطقه و ارزآوری کشور نقش بسزایی داشته باشدفرماندار هیرمند عنوان کرد: به منظور افزایش صادرات سیمان سیستان و رشد و توسعه اقتصادی منطقه و استان، تفاهمی بین فرمانداری، هنگ مرزی زابل و شرکت صنایع سیمان سیستان انجام گرفتدهمرده متذکر شد: در این تفاهم مقرر شد که به زودی 50 دستگاه بونکر سیمان به محل کارخانه نیمروز سمنت که با سرمایه‌گذاری مشترک سیمان سیستان و سرمایه‌گذاران افغان تأسیس شده، حمل شوداین مسئول اذعان داشت: حمل سیمان با بونکر می‌تواند بخشی از صنعت را به افغانستان منتقل کند که در پی آن به خودی خود افزایش صادرات را در پی خواهد داشت


مشخصات:
نظرات: *